• Home
  • Tag: bebek büyümesi

Gelişim Çizelgeleri ve Persentil Eğrileri Üzerine…

Gelişim çizelgeleri, bebeklerin ve çocukların fiziksel gelişimlerinin takibinde kullanılır. Bu çizelgeler sayesinde çocuk doktorları, hemşireleri ve aileler çocukları yakından takip edebilirler ve gerektiğinde müdahale edebilirler. Ancak tek kullanım amacı teşhis olsun diye de tasarlanmamışlardır. Amaç, ortaya çıkan genel bir klinik resme ışık tutmaktır. Bu çizelgeler Amerika Birleşik Devletleri’nde 1970’lerden beri kullanılmaktadır.

Gelişim çizelgeleri içerisinde yer alan persentil ya da persantil eğrileri ise bebek ve çocuklarda belirli vücut ölçülerinin dağılımını ortaya koyar. Her eğri belirli bir yüzdeyi temsil eder ve bu yüzdeler de kişinin nüfus dağılımı içerisinde (gelişim anlamında) nereye düştüğünü anlamamızı sağlayan referans noktalarıdır. Boy, kilo, kafa çevresi gibi vücut ölçüleri kız ve erkek çocuklarda farklı olduğundan gelişim çizelgeleri ve dolayısıyla persentil eğrileri de çocuğun cinsiyetine göre farklılık gösterir.

Örneğin, 9 aylıkken 72 cm. boyunda olan bir kız bebek, %75’lik persentil eğrisine düşer ve bu da demektir ki kendi yaşıtı kız bebeklerinin %75’inden daha uzundur.

Gelişim çizelgelerini kullanmak çok önemlidir çünkü

  • Bebeğinizin aylara göre gelişimini gösterir
  • Diğer bebeklere göre ne durumda olduğunu gösterir
  • Gelişim trendini verir
  • Pediatri uzmanlarına, hemşirelere ve ailelere referans olur

Referanslar: Anne Tecrübesi 😊 https://www.cdc.gov/growthcharts/index.htm, https://www.cdc.gov/growthcharts/growthchart_faq.htm